top of page

1 Iššūkis

Didieji duomenys: analizė ir miesto oro taršos vertinimas

Iššūkio pavadinimas ir bendrieji faktai

Pavadinimas: Didieji duomenys: analizė ir miesto oro

taršos vertinimas

Pagrindinė idėja: Miesto gyventojų informuotumas
a
pie oro teršalus

Iššūkio tipas: Iššūkis: mini (4 savaitės)

Iššūkio autorius: Vietinis turizmo informacijos centras

Vykdytojas: Evaldas Vaičiukynas

Vykdytojo kontaktiniai duomenys:  Evaldas.Vaiciukynas@ktu.lt

 

Iššūkis susijęs su didžiųjų duomenų tema

Kontekstas ir aktualumas: bendrai susijęs su DVT/konkrečiai susijęs su profesinio pritaikymo sritimi

Pasaulio sveikatos organizacija stengėsi užtikrinti, kad į oficialią DVT rodiklių sistemą būtų įtraukti su sveikata susiję namų ūkių ir aplinkos taršos poveikio ir ligų naštos rodikliai.

Aplinkos ir namų ūkių oro taršai svarbūs šie DVT tikslai:

3 DVT - gerokai sumažinti mirčių ir ligų dėl oro taršos skaičių;

11-asis DVT - mažinti miestų poveikį aplinkai gerinant oro kokybę.

Ataskaitoje apie 11-ąjį DVT pateikiami duomenys apie metinę oro taršą miestuose. Vis dėlto miesto gyventojams būtų naudingi išsamesni duomenys (pavyzdžiui, kasdieniai statistiniai duomenys), kad jie galėtų stebėti vietos situaciją ir planuoti veiklą ar keliones.

Iššūkio variantai

Pasaulio oro kokybės indekso projektas skelbia naują specialų duomenų rinkinį "Worldwide COVID-19 dataset", atnaujinamą 3 kartus per dieną ir apimantį apie 380 didžiųjų pasaulio miestų nuo 2022 m. sausio mėn. iki dabar. Duomenyse pateikiama kasdienė pagrindinių oro teršalų rūšių (so2, pm25, pm10, co, o3) statistika, taip pat meteorologiniai veiksniai (temperatūra, drėgmė, slėgis, vėjo greitis, rasa).

1 variantas: pavojingų taršos modelių paieška. Analizės prietaisų skydelis, vizualiai apibendrinantis istorines oro taršos tendencijas pasirinktame mieste. Sprendimas turėtų padėti atsakyti, kuriais metų mėnesiais ir kuriomis savaitės dienomis yra didžiausias teršalų kiekis

2 variantas: taršos prognozavimas savaitei į priekį. Analizės prietaisų skydelis, leidžiantis gauti pasirinkto miesto oro taršos prognozę. Sprendimas turėtų leisti pagal istorinius duomenis apmokyti daugiamatį laiko eilučių modelį (neuroninis tinklas, ARIMAX, Prophet). Kadangi taršos lygis priklauso ir nuo meteorologinių veiksnių, svarbu įtraukti šių veiksnių prognozes.

Verslo partneris pramonės ar mokslinių tyrimų srityje

Vietos turizmo informacijos centrai, kelionių agentūros, įvairios aplinkosaugos organizacijos.

Besimokančiųjų būtinosios savybės

ch1-lt2.png

Funkciniai reikalavimai

Programinė įranga: Duomenų analizės programinė įranga

Techninė įranga: NETAIKOMA

Darbo erdvė: Tyrimų laboratorijos

Poveikis

Ataskaitoje apie 11-ąjį DVT pateikiami duomenys apie metinę oro taršą miestuose. Nepaisant to, miesto gyventojams būtų naudingi išsamesni duomenys (pavyzdžiui, kasdieniai statistiniai duomenys), kad jie galėtų stebėti vietos situaciją ir planuoti veiklą ar keliones.

Atviros temos ir klausimai

Duomenų atsisiuntimas gali užtrukti kelias minutes, todėl sprendime reikėtų atsižvelgti į kompromisą tarp naujausių duomenų turėjimo ir per dažno bandymo juos atsisiųsti. Siekiant atsižvelgti į šią problemą, būtų galima apsvarstyti tam tikrą spartinimą, paskutinio atsisiuntimo laiko žymą ir foninį asinchroninį atsisiuntimą. Panašių problemų dėl lėto veikimo laiko gali kilti ir naudojant laiko eilučių prognozavimo metodus 2 uždavinio variante.

 Kitas klausimas yra uždavinio sprendimo apimtis - ar jis turėtų būti taikomas tik konkrečiai šaliai ir (arba) miestui, ar visoms duomenims prieinamoms šalims ir (arba) miestams? Ar sprendime turėtų būti naudojamas tik sudėtinis oro kokybės indeksas, ar ir jo sudedamosios dalys?

transformation-3753466.jpg
ASISTANT -
Iššūkiais grindžiamas mokymasis DI sustiprintos skaitmeninės transformacijos mokymo programoje
bottom of page